Autor učebníc matematiky, nadšený lektor a propagátor Riadeného Aktívneho Učenia

Všetky moje publikácie a niektoré prednášky nájdete na www.liberaterra.sk

Doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

Tel.: +421 948 387 166
E-mail: peterbero@peterbero.sk

Autor

vedecké práce, učebnice, popularizačné knihy, scenáre, rozprávky

Učiteľ

základná škola, gymnázium, univerzita, kouč

Manažér

vedúci oddelenia, riaditeľ, generálny riaditeľ, CEO, viceprezident

Túžby

odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti iným, mať svoj život vo vlastných rukách

Identita

rozprávač

Prednášky, workshopy, koučing

MOJA TVORBA

VIDEÁ