Schopnosť komunikovať patrila vždy k základnému vzdelaniu. V našich končinách sme však toto umenie zo škôl veľmi úspešne vytlačili a výsledky vidíme všade okolo seba. Ľudia nevedia navzájom komunikovať, nevedia diskutovať a presviedčať o svojich myšlienkach. Na tomto CD nájdete najzákladnejšie zásady správnej komunikácie, najzákladnejšie zásady prezentovania svojich myšlienok iným ľuďom.