Peter Bero: Ako hovoriť a presvedčiť (CD)

Ordering Xanax From Mexico Xanax Ordering Online Alprazolam Cheapest Online Buy Xanax From Europe Xanax Order Uk Cheap Xanax Uk Alprazolam Buy Online Australia Buy Real Alprazolam Alprazolam Online Europe Buy Xanax Tablets Online Uk
Peter Bero: Ako hovoriť a presvedčiť (CD) Viac tu: http://www.peterbero.sk/products/peter-bero-umenie-komunikovat-a-presvedcit/

Schopnosť komunikovať patrila vždy k základnému vzdelaniu. V našich končinách sme však toto umenie zo škôl veľmi úspešne vytlačili a výsledky vidíme všade okolo seba. Ľudia nevedia navzájom komunikovať, nevedia diskutovať a presviedčať o svojich myšlienkach. Na tomto CD nájdete najzákladnejšie zásady správnej komunikácie, najzákladnejšie zásady prezentovania svojich myšlienok iným ľuďom.
Cena: 7,- €

CD si môžete kúpiť na Buy Xanax India Online.