Peter Bero: Ako hovoriť a presvedčiť (CD) Viac tu: http://www.peterbero.sk/products/peter-bero-umenie-komunikovat-a-presvedcit/

Schopnosť komunikovať patrila vždy k základnému vzdelaniu. V našich končinách sme však toto umenie zo škôl veľmi úspešne vytlačili a výsledky vidíme všade okolo seba. Ľudia nevedia navzájom komunikovať, nevedia diskutovať a presviedčať o svojich myšlienkach. Na tomto CD nájdete najzákladnejšie zásady správnej komunikácie, najzákladnejšie zásady prezentovania svojich myšlienok iným ľuďom.
Cena: 7,- €

CD si môžete kúpiť na www.liberaterra.sk.